ค้นหาแหล่งเรียนรู้


แผนภาพที่ 1 จำนวนรวมแหล่งเรียนรู้

แผนภาพที่ 2 สรุปจำนวนพิพิธภัณฑ์

แผนภาพที่ 3 สรุปจำนวนศูนย์การเรียนรู้

แผนภาพที่ 4 สวนสัตว์

แผนภาพที่ 5 ห้องสมุด

แผนภาพที่ 6 อุทยานทางธรรมชาติ

แผนภาพที่ 7 อุทยานทางประวัติศาสตร์

แผนภาพที่ 8 สรุปจำนวนสวนรุกขชาติ / พฤกษศาสตร์

แผนภาพที่ 9 สรุปจำนวนโรงละคร / โรงมหรสพ

แผนภาพที่ 10 ภาพรวมแหล่งเรียนรู้จำแนกรายกระทรวง

แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน ลำปาง ลำพูน แพร่ อุตรดิษถ์ เลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด ชลบุรี ระยอง สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพ สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

กรุงเทพฯ

สมุทรปราการ

สมุทรสาคร

สมุทรสงคราม

ราชบุรี

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

ชุมพร

ระนอง

สุราษฎร์ธานี

พังงา

ภูเก็ต

กระบี่

ตรัง

สตูล

นครศรีธรรมราช

พัทลุง

สงขลา

ปัตตานี

ยะลา

นราธิวาส

นครปฐม

นนทบุรี

ปทุมธานี

กาญจนบุรี

สุพรรณบุรี

พระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง

สิงห์บุรี

ชัยนาท

อุทัยธานี

นครสวรรค์

ลพบุรี

สระบุรี

นครนายก

ปราจีนบุรี

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

ระยอง

จันทบุรี

ตราด

สระแก้ว

นครราชสีมา

บุรีรัมย์

สุรินทร์

ศรีสะเกษ

อุบลราชธานี

อำนาจเจริญ

ยโสธร

ร้อยเอ็ด

มหาสารคาม

มุกดาหาร

กาฬสินธุ์

นครพนม

บึงกาฬ

สกลนคร

ขอนแก่น

หนองคาย

อุดรธานี

ชัยภูมิ

เพชรบูรณ์

เลย

พิษณุโลก

พิจิตร

กำแพงเพชร

ตาก

สุโขทัย

อุตรดิษถ์

น่าน

แพร่

พะเยา

ลำปาง

ลำพูน

เชียงใหม่

แม่ฮ่องสอน

เชียงราย

หนองบัวลำภู